Skip Navigation Links.
 
Wirtualny Zootechnik Farm Manager już dostępny w Google Play!!!
~/Images/Android/download-google-play.png
 
Co to jest Wirtualny Zootechnik Farm Manager??
Wirtualny Zootechnik Farm Manager to aplikacja dedykowana na smartfony z systemem Android. Apikacja ta jest uzupełnieniem programu WirtualnyZootechnik.pl i jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników programu.
Wirtualny Zootehnik Farm Manager to jedyny w Polsce system identyfikacji zwierząt nie wymagający żadnych specjalnych czytników. Dzięki technologii zbliżeniowej i zainstalowanej aplikacji Farm Manager wystarczy przyłożyć telefon do kolczyka zwierzęcia, aby na ekranie telefonu pojawiły się wszystkie szczegółowe informacje o nim!!!
Na jakiej zasadzie działa Farm Manager?
Wirtualny Zootechnik Farm Manager pobiera dane o stadzie użytkownika z programu WirtualnyZootechik.pl. Dzięki temu po uruchomieniu aplikacji możemy szybko przeglądać podstawowe informacje o swoich zwierzętach.
Jakie funkcje ma aplikacja Farm Manager??
 
1) Przeglądanie wszystkich zwierząt ze stada.
Na ekranie głównym aplikacji jest wyświetlana tabela z najważniejszymi informacjami o zwierzętach (nr kolczyka, nazwa, kategoria oraz status płodnościowy)
2) Wyświetlanie zwierząt znajdujących się w karencji
Po kliknięciu w przycisk "Zwierzęta w karencji" aplikacja wyświetla tabelę zwierząt, które aktualnie znajdują się w karencji na mleko. W tej tabeli wyświetlana jest również informacja o terminie, kiedy karencja dla danej sztuki się kończy.
3) Sczytywanie kolczyków zwierząt zbliżeniowo!!!
Farm Manager potrafi sczytać informacje o zwierzęciu po zbliżeniu telefonu do specjalnego transpondera (naklejanego na kolczyk)!!! Do działania tej funkcji wymagany jest telefon obsługujący NFC. Nie musisz wyszukiwać zwierzęcia w tabeli, ani wpisywać numeru kolczyka, wystarczy, że przyłożysz smartfon do transpondera, a on sam odczyta numer kolczyka i wyświetli szczegółowe informacje o zwierzęciu!!! (aby ta funkcja działała musisz mieć uruchominą komunikacje NFC w swoim telefonie)
4)Wyświetlanie szczegółowych informacji o zwierzęciu.
Po szczytaniu kolczyka zbliżeniowo, lub po wybraniu zwierzęcia z tabeli w aplikacji lub w widgecie, wyświetlane są szczegółowe informacje odnośnie danej sztuki wraz z całą jej historią oraz zdarzeniami wymagającymi uwagi (np. termin wycielenia, zasuszenia, kontroli rui itd.)
5)Wprowadzanie pokrycia
Farm manager stwarza możliwość wprowadzania pokrycia do programu. Dzięki tej funkcji możemy już w oborze zaraz po wykonaniu zabiegu inseminacji wprowadzić pokrycie do programu, dzięki czemu aplikacja sama obliczy i zapisze terminy kontroli rui, termin potwierdzenia cielności, termin zasuszenia i wycielenia dla danej sztuki.
6)Wprowadzanie leczenia
Isnieje również możliwość wprowadzania leczenia do programu. Aby móc wprowadzić leczenie należy najpierw zdefiniować terapie lecznicze w programie WirtualnyZootechnik.pl. W Farm Managerze można wtedy wprowadzać wcześniej zdefiniowane terapie lecznicze dla danej sztuki. Dzięki wprowadzaniu leczenia, aplikacja będzie nas informować o zwierzętach znajdujących się w karencji, jak również przypominać o termnie podania kolejnej dawki leku/hormonu.
7)Wprowadzanie innych zdarzeń
Kożystając z aplikacji Wirtualny Zootechnik Farm Manager można wprowadzać również inne zdarzenia do programu, takie jak wycielenie, sprzedaż, wystąpienie rui itd. Zdarzenia wycielenie, sprzedaż, padnięcie wprowadzane w aplikacji Farm Manager wymagają jeszcze uzupełnienia danych w programie WirtualnyZootechnik.pl. (np. wprowadzenie wycielenia w aplikacji Farm Manager powoduje wprowadzenie zmian w danych krowy (np. zmiana statusu płodnościowego z cielna na niezacielona, zmiana numeru laktacji itd) jednak wymaga dodatkowo wprowadzenia danych o urodzonym cielęciu, co odbywa się już w programie WirtualnyZootechnik.pl. Jeżeli natomiast wprowadzamy zdarzenie sprzedaż lub padnięcie, zwierzęta zostają usunięte ze stada, jednak dane odnośnie kontrahenta należy uzupełnić już w programie WirtualnyZootechnik.pl).Dzięki temu informację o wycieleniu można wprowadzić kilkoma kliknięciami od razu w oborze, a dane odnośnie cielęcia uzupełnić wolnym czasem przy komputerze. Pamiętaj, że wszystke zdarzenia (pokrycie, leczenie i inne zdarzenia) wprowadzane za pomocą aplikacji Farm Manager wprowadzane są z datą, w której wprowadzano zdarzenie.
 8)Zapisywanie numeru zwierzęcia na transponderach
 Dzięki aplikacji Wirtualny Zootechnik Farm Manager możemy nie tylko odczytywać numery zwierząt z transponderów, ale również je zapisywać. Nie ma nic prostszego!!! Wystarczy wybrać zwierzę z tabeli, kliknąć przycisk "Zapisz tag" i przyłożyć telefon do transpondera. I to już wszystko. Teraz wystarczy przykleić transponder do kolczyka i gotowe!! Od tej pory można w każdej chwili sczytać informacje o zwierzęciu zbliżając telefon do kolczyka.
9)Widget wyświetlający na bieżąco najważniejsze zdarzenia
Bądź zawsze na bieżąco ze wszystkimi terminami!!! Dzięki widgetowi będącemu dodatkiem do aplikacji, na bieżąco możesz przeglądać zdarzenia wymagające uwagi w Twoim stadzie. Widget wyświetla informacje o zblizających się terminach wycieleń, zasuszeń, kontroli rui dla całego stada. Oprócz tego widget wyświetla informacje o lekach/hormonach jakie należy podać w najbliższym czasie. Widget aktualizuje się co 30 minut, więc w każdej chwili pokazuje aktualne komunikaty. Już nie musisz o niczym pamiętać, wystarczy tylko spojrzeć na widget i już wiadomo co trzeba wykonać w stadzie!!!
 
Jak uruchomić aplikację Wirtualny Zootechnik Farm Manager??
1) Pobierz aplikację z Google Play
~/Images/Android/download-google-play.png
 
2) Odczytaj numer ID swojej aplikacji
Po zainstalowaniu aplikacji, uruchom ją i kliknij w przycisk ustawień znajdujący się obok logo aplikacji. Otworzy się ekran z informacjami o Twojej aplikacji. Musisz odczytać numer ID Twojej aplikacji.
3) Przypisz aplikację Farm Manager do Swojego konta w programie WirtualnyZootechnik.pl
Aby to zrobić, wybierz "Ustawienia"->"Farm Manager" z menu po lewej stronie w programie WirtualnyZootechnik.pl. Następnie wpisz numer Swojej aplikacji w pole "Dodawanie aplikacji" i kliknij "Dodaj". Numer dodanej przez Ciebie aplikacji powinien pojawić się w tabeli "Aplikacje mające dostęp do konta". I to wszystko!!! Od tej pory Twoja aplikacja Farm Manager jest przypisana do Twojego konta w programie WirtualnyZootechnik.pl. Do Swojego konta możesz przypisać tyle aplikacji, ile chcesz. Dzięki temu będziesz mógł zarządzać jednym stadem z kilku telefonów!!!
4) Dodaj Widget na ekran swojego smartfona.
Po zainstalowaniu aplikacji, dodaj Widget ne ekran swojego smartfona. Aby to zrobić, Kliknij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie smartfona, następnie wybierz "Aplikacje i widgety", wyszukaj widget Farm Manager. Kliknij i przytrzymaj widget. Pojawią się obrazy wszystkich ekranów. Przesuń widget na obraz ekranu, na którym chcesz go umieścić i unieś palec.
 
 
 
 
Design by © Timon    Kontakt    Regulamin    Projekty Unijne