Skip Navigation Links.
 
Rozpoczęcie pracy z programem
 
Aby rozpocząć pracę z programem, należy utwożyć nowe konto wprowadzając w formularz rejestracyjny swój login, hasło, adres e-mail jak również pytanie i odpowiedź służące odzyskaniu hasła w przypadku jego zapomnienia. Po utworzeniu nowego konta, na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie w link wysłany poprzez e-mail jest niezbędne do ukończenia procesu tworzenia nowego konta.
 
Rys. 1: Formularz rejestracyjny
 
Po ukończeniu prcesu tworzenia konta należy zalogować się używając swojego loginu i hasła. Każdy użytkownik uzyskuje dostęp do swojego unikalnego programu. Wszelkie dane wprowadzane w programie są przypisane do danego użytkownika i są zabezpieczone przed dostępem do nich osób trzecich.
 
Rys. 2: Strona logowania do programu
 
Po pierwszym zalogowaniu się do programu mamy dostęp do wersji demonstracyjnej. Po lewej stronie ekranu znajduje się główne menu do nawigacji po programie. Można tutaj obejrzeć możliwości programu klikając w odpowiednie działy. Do celów demonstracyjnych zostało utworzone w programie przykładowe niewielkie stado. Na podstawie tego stada można zapoznać się z interfejsem programu. Przed rozpoczęciem pracy z programem zalecamy również zapoznanie się z przydatnymi plikami dostępnymi w dziale "Pliki do ściągnięcia"
 
Rys. 3: Główna strona wersji demonstracyjnej programu
 
Program Wirtualny Zootechnik składa się z 4 działów. Pierwszym z nich jest dział "Zarządzanie stadem". Praca z działem do zarządzania stadem polega na wprowadzaniu do programu zdarzeń, jakie wystąpiły w stadzie. Zdarzeniami tymi mogą być na przykład zacielenia, leczenie, sprzedaż zwierząt itd. Wprowadzanie zdarzeń powoduje pewne interakcje, np. wprowadzenie zacielenia danej sztuki powoduje automatyczne wprowadzenie terminów kontroli rui, terminu zasuszenia i wycielenia, o których program będzie przypominał gdy terminy te będą się zbliżać. W dziale "Zarządzanie stadem" można uzyskać wiele cennych informacji o stadzie jak również o poszczególnych zwierzętach.
Drugim działem w programie jest dział "Żywienie". Można tutaj układać dawki pokarmowe dla wszystkich grup technologicznych bydła mlecznego. Dzięki zaawansowanemu modelowi obliczeniowemu, program Wirtualny Zootechnik jest w stanie oszacować możliwość pobrania pasz przez zwierzęta zależnie od jakości użytych komponentów dawki. Na podstawie ułożonych dawek pokarmowych program liczy również koszty żywienia, a także szacuje możliwą do uzyskania produkcję mleka.
Kolejnym działem jest jest dział "Ekonomia". W dziale tym można zarządzać przychodami i wydatkami, jak również planować bazę paszową dla dla całego stada.
Ostatnim działem jest dział "Dokumentacja ARiMR". W dziale tym prowadzona jest Księga Rejestracji Bydła, która jest automatycznie uzupełniana przez program. Księgę można dowolnie edytować, co oznacza, że dane o zwierzętach w programie nie muszą się koniecznie zgadzać z danymi w Księdze Rejestracji. Można tutaj również drukować zgłoszenia niezbędne do Agencji. Zgłoszenia te również można dowolnie edytować.

Gdy już zapoznamy się z interfejsem programu możemy przejść do stworzenia własnego stada w programie Wirtualny Zootechnik. Aby to zrobić, należy zamówić pełną wersję programu. Do formularza zamówienia należy wprowadzić Swoje dane i kliknąć przycisk "Uaktualnij Dane". Gdy wszystkie dane będą wprowadzone należy kliknąć w przycisk "Zamów korzystanie z programu". Przypominamy o możliwości skorzystania z różnych promocji przygotowanych wspólnie z naszymi partnerami. Aby z nich skorzystać, należy wpisać odpowiedni kod promocyjny i kliknąć przycisk "Sprawdź kod".  Na ekranie powinna pojawić się informacja o aktualnej promocji.
 
Rys. 4: Formularz zamówienia programu
 
Po zamówieniu pełnej wersji programu, nasze zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez administratora. Po weryfikacji zotanie uruchomiona pełna wersja programu, o czym dowiedzą się Państwo poprzez wiadomość e-mail wysłaną na podany wcześniej adres.

Gdy już pełna wersja programu będzie uruchomiona, należy się zalogować i postępować według wskazówek pojawiających się na ekranie.
Pierwszą czynnością będzie wpisanie ustawień programu (na przykład okres zasuszenia krów, wiek pierwszego pokrycia jałówek itd.). Dzięki temu program będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb.
 
Rys. 5: Strona umożliwiająca zmianę ustawień programu
 
Po wpisaniu ustawień dla Swojego konta, kolejną czynnością jaką musisz wykonać jest utworzenie własnego stada. W tym celu będziesz musiał wprowadzić wszystkie zwierzęta do programu. Na tm etapie będą potrzebne wszelkie informacje o zwierzętach, takie jak numer kolczyka, płeć, rasa, data urodzenia, numer laktacji oraz jeśli dana sztuka była zacielana, to informacje o pokryciach (daty poryć itd.). Lista dodanych przez Ciebie zwierząt pojawi się w tabeli. Nie musisz wprowadzać wszystkich zwierząt na raz, możesz wpisać je później. Aby to zrobić, po prostu po kolejnym zalogowaniu się do programu kliknij zakładkę "Dodaj zwierzęta" z bocznego menu i kontynuuj wprowadzanie danych. Pamiętaj tylko, aby nie klikać przycisku "Zakończ" przed wprowadzeniem wszystkich zwierząt. Po skończeniu pracy sprawdź, czy wszystkie informacje się zgadzają. Jeśli tak, kliknij przycisk "Zakończ". Pamiętaj jednak aby sprawdzić wszystkie dane, gdyż od tej pory dodawanie kolejnych zwierząt będzie możliwe tylko jako konsekwencja pewnych zdarzeń, np. urodzenie nowego cielęcia lub kupno. Po kliknięciu "Zakończ" zostanie ukończony etap tworzenia stada i będzie można rozpocząć normalną pracę z programem.
 
Rys. 6: Formularz do wpisywania zwierząt do programu
 
 
 
 
Design by © Timon    Kontakt    Regulamin    Projekty Unijne