Aktualności

Co nowego u nas słychać?

Spis stanu stada bydła - zaktualizowany wzór dokumentu 2017

Przypominamy, iż do 31 grudnia należy przekazać do Biura Powiatowego ARiMR spis stanu stada bydła. Spis stanu stada można wygenerować automatycznie w programie WirtualnyZootechnik.pl. W jaki sposób to zrobić przedstawia załączony film.

AutoIRZ - automatyczne zgłoszenia bydła do rejestru ARiMR już dostępne!!!

Mamy przyjemność poinformować, że uruchomiliśmy nową funkcjonalność - AutoIRZ. AutoIRZ to skrócona nazwa od "Automatyczne zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt". Jest to nowa funkcjonalność pozwalająca na automatyczne przesyłanie danych o zgłoszeniach bydła do rejestru z programu WirtualnyZootechnik.pl do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt administrowanego przez ARiMR.
Dzięki AutoIRZ nie będzie już potrzeby drukowania zgłoszeń bydła do rejestru. Wystarczy mieć założony login i hasło dostępowe do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt ARiMR a dane zgłoszeń generowanych w programie WirtualnyZootechnik.pl automatycznie będą przepisywane do CK IRZ
Aby dowiedzieć się jak działa AutoIRZ i jak go uruchomić Kliknij Tutaj!

Zarządzanie kolczykami na fermie - nowa funkcjonalność w systemie WirtualnyZootechnik.pl

Mamy przyjemność poinformować, że uruchomiliśmy nową funkcjonalność - Zarządzanie kolczykami na fermie. Moduł ten pozwoli hodowcom na dodawanie numerów kolczyków do programu.
Dzięki dodaniu numerów kolczyków do programu, podczas wprowadzania wycielenia prgram automatycznie proponuje pierwszy wolny kolczyk do nowo urodzonego cielęcia. Oczywiście istnieje możliwość zmiany proponowanego przez program numeru kolczyka na inny. Dzięki temu, przy wprowadzaniu wycielenia nie ma konieczności wpisywania każdemu cielakowi numeru kolczyka, są one pobierane automatycznie z listy wolnych kolczyków. Dodawanie kolczyków również jest bardzo proste. wystarczy wpisać pierwszy numer kolczyka z dodawanej serii oraz ilość dodawanych kolczyków, a program automatycznie wygeneruje listę kolczyków!
Dodawanie kolczyków działa bardzo podobnie do dodawania numerów kwitów w dziale "Bank nasienia".

Bank nasienia - nowa funkcjonalność w systemie WirtualnyZootechnik.pl

Mamy przyjemność poinformować, że uruchomiliśmy nową funkcjonalność - Bank nasienia. Moduł ten pozwoli hodowcom na zarządzanie obrotem nasieniem buhajów na fermie. Oto kilka korzyści jakie daje Ci nowy moduł:

  • Usprawnienie obrotu nasienia na fermie poprzez eliminację dokumentów papierowych
  • Oszczędność czasu i pracy poprzez automatyczne generowanie zaświadzczeń unasiennienia i rejestru unasiennień
  • Eliminacja pomyłek podczas wypisywania kwitów - wszystko uzupełnia się automatycznie
  • Szybki wgląd w stan nasienia na fermie
  • Szybki podgląd aktualnej wyceny buhajów, których nasienie znajduje się w banku
  • Połączenie nowego modułu z aplikacją Farm Manager. Dzięki temu podczas wprowadzania pokryć poprzez aplikację, będziesz miał możliwość wyboru spośród buhajów dostępnych w banku
  • Automatyczna aktualizacja banku nasienia po wprowadzeniu każdego pokrycia
  • Możliwość zarządzania kosztami inseminacji
  • Przede wszystkim - OSZCZĘDNOŚĆ CZASU na ręczne wypisywanie zaświadczeń i rejestrów. Podczas wprowadzania pokryć w programie WirtualnyZootechnik.pl lub w aplikacji WirtualnyZootechnik Farm Manager, zaświaczenia unasiennienia są generowane automatycznie. Wystarczy je co jakiś czas wydrukować i przekazać dostawcy nasienia.

Automatyczne sprawdzanie aktualności wygenerowanych zgłoszeń bydła do rejestru - nowa funkcjonalność w systemie WirtualnyZootechnik.pl

Mamy przyjemność poinformować, że wprowadziliśmy aktualizację programu WirtualnyZootechnik.pl - Automatyczne sprawdzanie aktualności wygenerowanych zgłoszeń bydła do rejestru.
Czsami zdarza się, że istnieje konieczność rejestracji cieląt po upływie 7-dniowego terminu na zgłoszenie faktu urodzenia do ARiMR (np. po urodzeniu słabego cielęcia, które nie wiadomo czy przeżyje, lub gdy po prostu zapomnimy o zgłoszeniu w terminie). Wychodząc więc na przeciw oczekiwaniom hodowców wprowadziliśmy aktualizację, która automatycznie sprawdza, czy wygenerowane zgłoszenia nie są "przeterminowane" (tak, aby nie narazić się na kary). Założeniem systemu WirtualnyZootechnik.pl jest to, że zgłoszenie bydła do rejestru generuje się w momencie wprowadzenia wycielenia, czyli z datą zgodną z prawdą. Jednak gdy minie 7 dniowy termin na zgłoszenie, a zgłoszenie w programie nie zostanie wydrukowane i przeniesione do księgi rejestracji, to program przypomni nam o tym w stosownym komunikacie w zakładce "Zgłoszenia" w dziale "Dokumentacja ARiMR". Gdy dojdzie do "przeterminowania" jakichś zgłoszeń, to program umożliwi nam jednym kliknięciem aktualizację dat urodzenia na zgłoszeniach, tak aby na żadnym zgłoszeniu nie było daty urodzenia wcześniejszej niż 7 dni wstecz od dnia bieżącego.

WirtualnyZootechnik Farm Manager Innowacyjnym Produktem Rolniczym 2016 roku!!!

Z wielką radością informujemy, że aplikacja mobilna WirtualnyZootechnik Farm Manager będąca częścią naszego systemu do zarządzania stadem otrzymała nagrodę "Innowacyjny Produkt Rolniczy 2016" w konkursie organizowanym przez miesięcznik Farmer oraz portal farmer.pl. Więcej informacji

Głównym celem konkursu było docenienie i promowanie nowych produktów przeznaczonych dla rolnictwa, które dzięki innowacyjności pozwalają pokonać rolnictwu wiele wyzwań. Część z tych wyzwań jest zupełnie nowa i dlatego potrzeba nowych rozwiązań, by móc się z nimi zmierzyć. To dzięki nim rolnicy mają szansę wprowadzać do swoich gospodarstw nowe technologie pozwalające zwiększać efektywność produkcji na każdym z jej etapów, ale także usprawniać codzienną pracę w gospodarstwie. Dzięki innowacjom rolnicy osiągają lepsze efekty swojej pracy, mogą ograniczyć koszty, co finalnie przekłada się na zysk i satysfakcję z wykonywanej pracy.