Realizowane projekty Unijne

Poniżej lista projektów, którymi się obecnie zajmujemy

Stworzenie innowacyjnego algorytmu do automatycznego bilansowania dawek pokarmowych dla bydła mlecznego

Projekt realizowany w ramach:

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 2.3.2 Bony Na Innowacje dla MŚP

Cele projektu:

- zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zaoferowanie nowatorskiewgo podejścia do żywienia zwierząt , gdzie program komputerowy automatycznie oblicza i weryfikuje dawki pokarmowe oraz nadzoruje urządzenia wykorzystywane do przygotowania pasz
- zwiększenie przychodów firmy ze względu na zaoferowanie innowacyjnego rozwiązania na poskim rynku

Planowane efekty:

Ostatecznym rezultatem projektu będzie zintegrowane rozwiązanie do automatycznego bilansowania dawek pokarmowych dla bydła mlecznego składające się z modułu sterującego wozu paszowego i oprogramowania (systemu żywieniowego wykorzystującego innowacyjny algorytm)

Wartość całkowita projektu:

165 915,00zł

Dofinansowanie projektu:

107 920,00zł

Termin realizacji projektu:

01.09.2017r. - 31.08.2018r.

Dokumentacja

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - ZAKRES PROPONOWANYCH BADAŃ ROZWIĄZAŃ

Protokół Wyboru Oferty

Załącznik nr 1 do protokołu wyboru oferty

Stworzenie kompletnego rozwiązania informatyczno-technicznego wspomagającego hodowlę bydła mięsnego

Projekt realizowany w ramach:

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 2.3.2 Bony Na Innowacje

Cele projektu:

- zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zaoferowanie innowacyjnego podejścia do zarządzania hodowlą ras bydła mięsnego w Polsce, gdzie urządzenia pomiarowe będą zbierać dane, automatycznie je przetwarzać i wymieniać między hodowcą a PZHiPBM
- zwiększenie przychodów firmy ze względu na zaoferowanie innowacyjnego rozwiązania dotąd nie spotykanego na rynku polskim

Planowane efekty:

Rezultataem projektu będzie gotowy i zintegrowany z systemami PZHiPBM system informatyczno-techniczny wspomagający hodowlę bydła mięsnego. Oprócz tego rezultatem projektu będzie przygotowanie do produkcji urządzeń pomiarowo-wagowych na podstawie koncepcji prototypu opracowanego w ramach przedmiotowego projektu

Wartość całkowita projektu:

488 787,55zł

Dofinansowanie projektu:

337 780,01zł

Termin realizacji projektu:

01.09.2018r. - 29.02.2020r.

Dokumentacja

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - ZAKRES PROPONOWANYCH BADAŃ ROZWIĄZAŃ

Protokół Wyboru Oferty