System zarządzania żywieniem na fermie bydła

TMR Manager to innowacyjny system do zarządzania i kontroli żywienia na fermie bydła

Chcesz zwiększyć efektywność produkcji i obniżyć koszty żywienia??
TMR Manager to rozwiązanie idealne dla Ciebie!!


TMR Manager to sterownik wozu paszowego zintegrowany z oprogramowaniem do zarządzania żywieniem działającym w technologii chmury.


Oprogramowanie TMR Manager służy do zarządzania paszami, układania dawek pokarmowych w storzonym specjalnie dla nas przez naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie systemie będącym hybrydą najlepszych systemów żywieniowych jakimi są amerykański NRC i francuski INRA. Dzięki innowacyjnemu algorytmowi zwanemu AutoTMR, program jest w stanie automatycznie wyliczyć najlepszą dawkę pokarmową z zadeklarowanych pasz. Oprócz wyliczeń, oprogramowanie służy również do bieżącej kontroli skarmianych pasz i kontroli sporządzanych w wozie paszowym dawek.


Sterownik wozu paszowego automatycznie pobiera ułożone dawki pokarmowe i zapisuje je do pamięci. Po wybraniu odpowiedniej dawki pokarmowej, sterownik na bieżąco pokazuje jakie i ile pasz należy załadować do wozu paszowego. Dzięki wbudowanemu algorytmowi w czasie rzeczywistym wyliczane jest zbilansowanie dawki pokarmowej, koszt całkowity, koszt na sztukę na dzień oraz koszt wyprodukowania 1 litra mleka. Dzięki tej funkcji podczas załadowywania wozu jesteśmy w stanie na bieżąco korygować dawkę pokarmową, gdyż wszystkie parametry są wyliczane i wyświetlane w czasie rzeczywistym na podstawie już załadowanych pasz. Rolę wyświetlacza pełni tutaj dowolne urządzenie, np. smartfon/tablet/laptop. Dzięki temu wszystko jest świetnie widoczne z kabiny ciągnika.


Po zakończeniu przygotowywania wozu paszowego informacje o sporządzonej dawce są automatycznie przesyłane i archiwizowane w oprogramowaniu w chmurze, dzięki czemu w każdej chwili z dowolnego miejsca na świecie masz dostęp do danych odnośnie skarmionych pasz i kosztów.


1. Wprowadź do systemu informacje o własnych paszach

Aby efektywnie żywić bydło, niezbędna jest wiedza o jakości stosowanych pasz w żywieniu własnego stada. My nie wróżymy z fusów. Nie daj się oszukać pseudo-żywieniowcom. Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest analiza wszystkich pasz.

2. Oblicz efektywne dawki żywieniowe

TMR Manager to system, który pozwala na efektywne żywienie bydła. Dzięki niemu będziesz w stanie ułożyć idealnie zbilansowane dawki pokarmowe, odpowiednie dla swojego stada. Podstawą systemu TMR Manager jest prostota i intuicyjność obsługi. Mając nawet niewielką wiedzę o żywieniu będziesz w stanie ułożyć dawki, a to wszystko dzięki funkcji AutoTMR!!

3. TMR Manager automatycznie zbilansuje dla Ciebie dawki

Aby móc układać efektywne dawki pokarmowe potrzebna jest ogromna wiedza z dziedziny żywienia bydła. TMR Manager korzysta z AutoTMR - innowacyjnego algorytmu do automatycznego bilansowania dawek pokarmowych opracowanego na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW!! Wieloletnie doświadczenie i wiedza naukowców-praktyków pozwoliła stworzyć algorytm, który automatycznie wyliczy najlepszą możliwą dawkę z posiadanych pasz. Jeszcze nigdy układanie dawek pokarmowych nie było tak proste i szybkie!!

4. Kontroluj koszty

TMR manager kładzie nacisk na efektywność żywienia. Dlatego ważnym elementem jest kontrola kosztów żywienia. Każdą dawkę można korygować tak, aby w efekcie uzyskać najlepszą możliwą produktywność przy minimalizacji kosztów żywienia.

5. Zapisuj swoje dawki i wysyłaj do sterownika wozu paszowego

Oprócz oprogramowania, TMR Manager składa się również ze sterownika wozu paszowego. Po zapisaniu ułożonych dawek, wysyłaj je bezprzewodowo do sterownika.

6. Sporządzaj odpowiednie dawki pokarmowe w wozie paszowym

Dzięki sterownikowi wozu paszowego, który łączy się bezprzewodowo z Twoim smartphonem/tabletem, w czasie rzeczywistym na bieżąco masz wyświetlane informacje jaką i ile paszy należy załadować do wozu paszowego!!!

7. Kontroluj pracowników

TMR Manager wyświetla w czasie rzeczywistm ilość paszy do załadowania. Ilość już załadowanych pasz jest zapisywana i wysyłana do oprogramowania automatycznie, nic nie musisz robić! Dzięki temu masz ciągły podgląd do tego, jak skrupulatnie wykonują swoją pracę Twoi pracownicy, czy ułożona dawka jest rzeczywiście sporządzana w wozie paszowym i jakie są rozbieżności.

8. Kontroluj rzeczywiste koszty żywienia stada

TMR Manager automatycznie wylicza rzeczywiste koszty żywienia. Dzięki automatycznej wymianie danych pomiędzy oprogramowaniem i sterownikiem paszowym, nie musisz się martwić o sporządzanie raportów, i żmudne wyicznenia. Wszystko jest podane jak na tacy!! Ty możesz się skupić na rzeczach ważnych, czyli analizie kosztów i zwiększaniu efektywności gospodarowania.

9. Zwiększaj zyski

Mając do dyspozycji tak potężne narzędzie do żarządzania żywieniem, możesz dzięki poprawie efektywności żywienia zwiększyć swoje zyski i satysfakcję z wykonywanej, jakże ciężkiej pracy jaką jest hodowla bydła.

Poprawa efektywności lub zwrot pieniędzy!!!

Jako jedyni oferujemy rozwiązanie z pełną gwarancją efektywności! Jeżeli nasze rozwiązanie nie poprawi efektywności żywieniowej Twojego stada, zwrócimy Ci pieniądze!!!

- Po prawo przedstawiamy nasze dotychczasowe osiągnięcia!
Zadowoleni klienci
90% gospodarstw
Zmniejszenie dziennych kosztów żywienia
65% gospodarstw
Zwiększenie wydajności o minimum 2l/dzień od krowy
80% gospodarstw

Wyprubuj wersję demo TMRManager!!

Abyś mógł sam się przekonać jak działa TMR Manager, przygotowaliśmy wersję demonstracyjną oprogramowania.

Korzystając z predefiniowanych pasz będziesz mógł sprawdzić jak działa AutoTMR, czyli algorytm do automatycznego bilansowania dawek pokamowych. Nie obawiaj się, oprogramowanie jest bardzo łatwe w obsłudze.

Ile możesz zyskać?

50

 krów w stadzie

2

 litry/dzień/krowę więcej

1

 zł/litr

100

 zł/dzień

3000

 zł/miesiąc

36500

 zł/rok

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o systemie TMR Manager - zadzwoń!


888-500-021

Agro Innovations Center Paulina Taraska
Lipnice 50
99-414 Kocierzew

wirtualnyzootechnik@wirtualnyzootechnik.pl